OBS. Den väg som idag har nr 26 har nr 48 på denna karta ...

- Från Mullsjö vid den stora rondellen. 
 - Kör riksväg 26/47 rakt fram mot Falköping/Trollhättan, ca 16 km.
Följ riksväg 47 hele tiden.
 - Tag vänster vid skylt Sandhem 7. Kör ca 1 km rakt fram.
 - Tag höger mot Falköping 23. Efter ca 400 meter tag
höger mot Ljunghem.
 - Följ vägen rakt fram ca 800 meter där delar sig vägen, följ vägen
till höger mot Mossagården.